Erbjudande

På Management by Kerstin fokuserar vi på att stärka våra kunders affärsresultat och varumärken genom rätt verktyg, rätt strategi och målinriktad kommunikation.

Jämställdhetsanalys/värdegrundsarbete
Vi hjälper våra kunder att utveckla sitt värderings- och jämställdhetsarbete och därigenom skapa unika konkurrensfördelar. Vi analyserar nuläge, sätter mål och följer upp. Vi utgår från ett 360-gradersperspektiv i genomförandet och kan ta ansvar för hela eller delar av processen.

Jag rapporterar
Tjänsten “Jag rapporterar” gör det möjligt för anställda att till en tredje part anmäla incidenter rörande sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Läs mer om tjänsten här.

Utbildning
Vi erbjuder kurser och föreläsningar inom jämställdhet, kriskommunikation, riskhantering och ledarskap. Läs mer om våra utbildningar.

Journalistisk kompetens
Inom Mangament by Kerstin finns gedigen journalistisk kompetens. Den erbjuder vi i form av krönikor, moderatorsuppdrag, nyhetsbrevsproduktion, etc.

PR/Kommunikation
Vi erbjuder renodlade PR- och kommunikationstjänster, opinionsbildning och lobbying.