Från ord till handling

I Veckans Affärers satsning Från ord till handling har Management by Kerstin i uppdrag att analysera de medverkande företagen ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi identifierar styrkor och förbättringspunkter och föreslår åtgärder som kan ligga till grund för företagens fortsatta jämställdhetsarbete.

Ett av företagen som vi kommer att analyseras i höst är Fotografiska, läs om vd Anna Berggrens syn på ledarskap och jämställdhet här.

Vill du också vara med i Från ord till handling? Kontakta oss så berättar vi mer!